Community Food Co-ops in Wales Newid am Oes Cymru Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol English Adnoddau Dod o hyd i gydweithfa Cwrdd â'r tîm Beth yw cydweithfa Astudiaethau Achos Ein ffilmiau
Beth yw Cydweithfa?
Cydweithfa

Mae cydweithfa fwyd yn ffordd syml o brynu ffrwythau a llysiau ffres yn eich cymuned, gan gefnogi busnes lleol ar yr un pryd. Mae cydweithfeydd bwyd yn cael eu cynnal bob wythnos gan wirfoddolwyr mewn lleoliadau cymunedol, er enghraifft mewn ysgol, canolfan gymunedol neu fan gwaith.

Mae’r cynnyrch sy’n cael ei werthu drwy’r cydweithfeydd bwyd yn dod yn uniongyrchol gan gyflenwyr lleol fel ffermwyr, adwerthwyr neu gyfanwerthwyr, sy’n dewis ffrwythau a llysiau ffres yn ôl y tymor, yr hyn sydd ar gael, a'u gwerth.

Beth am alw heibio? Mae cydweithfeydd bwyd yn groesawgar, yn hwyl ac ar agor i bawb. Nid oes angen i chi drefnu ymlaen llaw – yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw galw heibio, archebu eich bagiau, talu amdanynt, a dod i gasglu eich cynnyrch ffres yr wythnos ganlynol.

Sut mae archebu

Mae cwsmeriaid yn mynd i’r gydweithfa fwyd o’u dewis ar yr amser/diwrnod sydd wedi’i bennu ac yn cyflwyno eu harcheb i’r gwirfoddolwr sy’n rhedeg y gydweithfa fwyd wythnos ymlaen llaw. Gall cwsmeriaid archebu cynifer neu gyn lleied o fagiau ag y dymunant, a rhaid iddynt dalu am eu bagiau pan fyddant yn archebu. Yna mae’r cwsmeriaid yn galw draw yr wythnos ganlynol i gasglu eu bagiau, a gallant archebu ar gyfer yr wythnos ddilynol ar yr un pryd hefyd os ydynt yn dymuno. Mae prisiau bagiau’n amrywio yn ôl y cyflenwr, yr ardal a maint y bag, ac mae bag o ffrwythau, llysiau neu salad arferol yn costio tua £2.50 - £4.00