Community Food Co-ops in Wales Newid am Oes Cymru Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol English Adnoddau Dod o hyd i gydweithfa Cwrdd â'r tîm Beth yw cydweithfa Astudiaethau Achos Ein ffilmiau
Untitled Document
Uned Adfywio Gwledig Facebook Blog

Mae oddeutu 300 o gydweithfeydd bwyd cymunedol yn cael eu rhedeg ledled Cymru, mewn llefydd fel ysgolion, canolfannau cymunedol, neuaddau eglwysi, mannau gwaith a nifer o leoliadau gwahanol eraill.

Yn ogystal â’ch helpu i fwyta’n iachach, gall defnyddio eich cydweithfa fwyd leol arbed arian i chi hefyd. Bydd cwsmer cyffredin yn arbed tua £220 y flwyddyn ar gyfartaledd! Yn ogystal â gwerthu ffrwythau a llysiau, mae nifer o gydweithfeydd hefyd yn cynnig cynnyrch ychwanegol fel wyau, cig, pysgod neu fara. Mae nifer ohonynt yn gysylltiedig â gweithgareddau cymunedol eraill fel grwpiau mam a’i phlentyn, caffis cymunedol a grwpiau cymdeithasol sy’n rhoi cyfle i gymdeithasu ac i gwrdd â phobl newydd.

Mae cydweithfa fwyd yn ffordd hwyliog o brynu eich ffrwythau a llysiau ffres, ac mae’n werth da am arian, yn iach ac yn gynaliadwy. Mae’n opsiwn arall fforddiadwy o gymharu â’r archfarchnadoedd ac mae’r arian sy’n cael ei wario drwy gydweithfa fwyd yn cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned leol. Hefyd, mae llai o wastraff, llai o becynnu a llai o filltiroedd bwyd, sy’n newyddion da.

Beth am weld a oes cydweithfa fwyd yn eich ardal chi drwy ddefnyddio’r cod post.

Dim cydweithfa fwyd yn eich ardal chi? Beth am gychwyn un?

Gall unrhyw un gychwyn cydweithfa fwyd yn eu cymuned. Bydd yr Uned Adfywio Gwledig yn rhoi’r holl adnoddau a chymorth a fydd eu hangen arnoch i gychwyn arni. Os hoffech chi gael gwybodaeth ynglŷn â sut i sefydlu cydweithfa fwyd yn eich cymuned chi, cysylltwch â’ch Gweithiwr Datblygu Bwyd lleol, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen “Cwrdd â’r Tîm”.

Dod o hyd i Gydweithfa

Rhowch eich Cod Post, neu enw eich tref o hyd i Gydweithfeydd Bwyd o fewn 25 milltir i chi.

Error
Chwilio am gydweithfeydd. Arhoswch. Please wait